Արեգակ Կարիտաս

Արեգակ Կարիտաս Արեգակ Կարիտասը հաշմանդամություն ունեցող անձանց աջակցության բարեգործական հասարակական կազմակերպություն է: Այն վերանվանվել է «Հայկական Կարիտաս», որի գլխամասային գրասենյակը գտնվում է Գյումրիում: «Հայկական Կարիտաս»-ը Կարիտասի Ինտերնացիոնալիզի և Կարիտաս Եվրոպայի անդամ է։ Հիմնադրամի համար իրականացրել ենք լոգոտիպի ստեղծում։

Search

Contact us

Կապվեք մեզ հետ