Արեգակ Կարիտաս

Արեգակ Կարիտասը հաշմանդամություն ունեցող անձանց աջակցության բարեգործական հասարակական կազմակերպություն է: Այն վերանվանվել է «Հայկական Կարիտաս», որի գլխամասային գրասենյակը գտնվում է Գյումրիում:

«Հայկական Կարիտաս»-ը Կարիտասի Ինտերնացիոնալիզի և Կարիտաս Եվրոպայի անդամ է։

Հիմնադրամի համար իրականացրել ենք լոգոտիպի ստեղծում։

Search

Contact us

Կապվեք մեզ հետ